Forum > Varžybos

Lietuvos HFT čempionato taisyklės

(1/1)

zalias7:
HFT varžybų taisyklės

Bendrosios nuostatos

Hunting field target (HFT) – tai medžioklinis šaudymas į lauko taikinius. Tai rungtis, kur pneumatiniu ginklu šaudoma į metalinius taikinius. Pagrindinė rungties užduotis nugriauti taikinį vienu šūvių nekeičiant ginklo ir optinio taikiklio nustatymų.
Varžybų eiga

1.   Varžybos vyksta atvirame lauke nepriklausomai nuo oro salygų.
2.   Atvykus šauliui į varžybas ir į jas užsiregistravus yra suteikiama galimybė atlikti ginklų prišaudymą. Šaulys turi teisę atsisakyti atlikti ginklų prišaudymą.
3.   Varžybų organizatoriai turi teisę tikrinti bet kurį ginklą, kuris naudojamas varžybose. Tai gali būti padaryta prieš, per, ar po varžybų teisėjo ar organizatorių nuožiūra. Šautuvas negali pažeisti kategorijos nustatytų reikalavimų. Tikrinimas atliekamas chronografu.
4.   Varžybų metu yra įrengti 25 įskaitiniai takeliai.  Šaudoma į 50 taikinių, kiekvienam taikiniui skiriama po vieną šūvį. Pakartotinį šūvį į taikinį atlikti draudžiama.
5.   Trasoje privalomai įrengiami po 1 takelį su pozicija stovint ir klūpint, ir po 2 pozicijas su pozicijomis nuo kelio su atrama ir pozicija stovint su atrama.
6.   Visi šaudymo takeliai ir taikiniai turi būti paženklinti numerėliais.
7.   Visi taikiniai nudažyti geltona spalva su juodomis pataikymo zonomis.
8.   Taikiniai išdėstomi taip, kad šauliui būtų patogu šauti bent iš dviejų pozicijų kai šaudymo poza yra neprivaloma.
9.   Šaudymo takeliams pažymėti yra naudojami kuoliukai (žymekliai). Visi kuoliukai, žymintys šaudymo takelį, turi būti aiškiai matomi, pakilę nuo žemės mažiausiai 300 mm ir įtvirtinti žemėje.
10.   Kuoliukai (žymekliai) gali būti apvalūs ar kampuoti bei įvairaus storio.
11.   Varžybu metu šauliui užėmus šaudymo poziciją šaulys bet kuria kūno dalimi privalo liesti kuoliuką (žymeklį). Kuoliukai (žymekliai) gali būti naudojami šautuvui atremti.
12.   Varžybu metu reikia eiti per takelius eilės tvarka.
13.   Taikiniai trąsoje privalo būri įrengti ne didesniu kaip 30 laipsnių kampu nuo horizonto.
14.   Vienam šūviui atlikti yra skiriamos 2 min.
15.   Taškai skaičiuojami tokiu princypu
•   2 taškai, jei taikinys nugriuvo;
•   1 taškas jei kulka kliudė taikinį, bet taikinys liko stovėti
•   0 taškų, jei kulka nekliudė taikinio (baronka).
Ginklų tipai

1.   HFT naudojami bet kokio kalibro ir sistemos pneumatiniai ginklai, kurio sviedinio kinetinė energija neviršija 16,3J.
2.   HFT varžybose naudojami pneumatiniai ginklai - vienašūviai ir daugiašūviai, kurių kalibras nuo 4,5 iki 5,5 mm.
3.   Ginklų tipai:
3.1.   Spyruokliniai
3.2.   Kompresiniai ir multikompresiniai
3.3.   CO2 (anglies dioksido) – angliarūgštės energiją naudojantys ginklai.
3.4.   PCP (precharged air rifle) - suslėgto oro energiją naudojantys ginklai.
Taikikliai ir kiti priedai

1.   Leidžiami bet kokio tipo taikikliai (atviri, optiniai, kalimatoriniai ir t.t) išskyrus taikiklius su įmontuotu tolimačiu ir lazeriniai taikikliai.
2.   Varžybų metu, atlikus pirmąjį šūvį, draudžiama reguliuoti bet kokius taikiklio parametrus.
3.   Varžybų metu galima naudoti ginklo diržą ginklo pernešimui, kelio ir alkūnės apsaugas, kilimėlį ar kitą patiesalą (ne storesnį 1cm storio) šauliui atsigulti ar pasidėti šautuvui, pagalvėlę šūviui nuo kelio atlikti taip pat ant buožės pritvirtinti kaladėlę (neplatesnę kaip 5,7 cm).
4.   Neleistina naudoti varžybų metu šautuvo diržo kaip priemonę skirtą užfiksuoti šaudymo pozicijai, naudoti FT buožės kablį, specialias šaudymo kelnes ir striukes, kurios padeda užtikrinti stabilesnę šaudymo poziciją, gulsčiukus, atstumo matuoklius, vėjo krypties ir greičio matuoklius.
5.   Varžybų metu draudžiama reguliuoti šautuvo buožę, uždėti ar nuiminėti papildomus priedus. Taip pat negali būti atstumas tarp vamzdžio centro ir uokso apačios didesnis kaip 150 mm.

Dalyvių kategorijos

1.   Visi dalyviai varžybose skirstomi į kategorijas:
•   HFT1 - kategorijai priskiriami dalyviai, naudojantys šautuvus – PCP, CO2, kompresoriniai ir multikompresoriniai, kurių kulkos kinetinė energija neviršija 16,3 J
•   HFT2 - kategorijai priskiriami dalyviai, naudojantys spyruoklinius šautuvus, kurių kulkos kinetinė energija neviršija 16,3 J
•   HFT3 - kategorijai priskiriami dalyviai, naudojantys šautuvus, kurių kulkos kinetinė energija neviršija 7,5 J
•   HFT4 – kategorijai priskiriami dalyviai iki 16 m. amžiaus, naudojantys šautuvus, kurių kulkos kinetinė energija neviršija 16,3 J
2.   Jei kategorijoje susirenka mažiau kaip 4 dalyviai, tada kategorijos jungiamos į bendras kategorijas.

Atstumai iki taikinio

1.   Taikiniai yra metaliniai, įvairių formų. Taikiniai nukrenta jei yra pataikoma į jo pataikymo zoną.
2.   Taikinio pataikymo zonos gali būti įvairių formų ir nudažytos juodai.
•   Taikiniai su 15-19 mm pataikymo zonomis, nuo 11.8 iki 22.8 metrų.
•   Taikiniai su 20-24 mm pataikymo zonomis nuo 7.3 iki 27.5 metrų.
•   Taikiniai su 25-34 mm pataikymo zonomis nuo 7.3 iki 36.5 metrų.
•   Taikiniai su 35-45 mm pataikymo zonomis nuo 7.3 iki 41.2 metro.
3.   Privalomų pozicijų atstumai iki taikinio:
     3.1. Stovint pataikymo zona nuo 35 iki 45 mm, atstumas iki taikinio nuo 7,3 iki 32 m.
     3.2. Klūpant pataikymo zona nuo 35 iki 45 mm, atstumas iki taikinio nuo 7,3 iki 32 m.
     3.3. Stovint nuo atramos pataikymo zona nuo 35 iki 45 mm, atstumas iki taikinio nuo 7,3 iki 32 m. arba pataikymo zona 25 mm, atstumas iki taikinio nuo 7,3 iki 27,4 m.
     3.4. Klūpant nuo atramos pataikymo zona nuo 35 iki 45 mm, atstumas iki taikinio nuo 7,3 iki 32 m. arba pataikymo zona 25 mm, atstumas iki taikinio nuo 7,3 iki 27,4 m.

Šaudymo pazicijos
1.   Prieš atliekant šūvį šaulys privalo užimti vieną iš žemiau išvardintų pozicijų:
•   Gulint
•   Klūpant (klūpima pozicija yra tokia, kai žemė liečiama 3 taškuose (2 pėdomis ir 1 keliu)).
•   Stovint
2.   Šaunant iš bet kokios pozicijos privaloma liesti kuoliuką (žymeklį) bet kuria kūno dalimi.
3.   Šaunant ugnies linija privalo būti tarp šautuvo vamzdžio galo ir nuleistuko.
4.   Šaunant iš gulimos pozicijos šautuvas gali liesti žemę.
5.   Šaunant iš pozicijos klūpint atremtos kojos pėda turi būti stati ir vienoje linijoje su keliu. Ant sulenktos kojos sėdėti draudžiama. Šioje pozicijoje galima naudoti šaudymo pagalvėlę po blauzda.
6.   Stovimoje pozicijoje su žeme gali liestis tik kojų pėdos.
Šūviai nuo atramos
1.   Tai tokios pozicijos, kuriose privaloma pasitelkti atramą:
•   Klūpant nuo atramos
•   Stovint nuo atramos
2.   Atrama gali būti natūrali arba varžybų organizatorių įrengta dirbtinė atrama.
3.   Atrama privalo nejūdėti.
4.   Šaunant nuo atramos galioja tos pačios taisyklės kaip aprašyta skyriuje „Šaudymo pozicijos“.

Baigiamosios nuostatos
1.   Varžybų metu negalima vartoti necenzūriniu žodžių ar kitaip reikšti neapykantos (reikia treniruotis neims nervai).
2.   Po varžybų apdovanojamos kiekvienos kategorijos 1-3 vietos atminimo prizais, o 1-5 vietos ir diplomais, visiems kitiems padėkojama už dalyvavimą.
3.   Jei surenkamas vienodas taškų skaičius, tada vyksta dalyvių persišaudymas viename iš takelių.
4.   Aplink pataikymo zoną taikinys privalo būti platesnis nei 1 cm.
5.  Jei pažeidžiami atstumai iki taikinio ir šaulys tai įrodo (po varžybų pamatavus atstumą iki taikinio jis nepatenka į taikinio statymo zoną) VISIEMS šauliams užskaitoma, kad taikinys buvo nuverstas ir įrašomi 2 taškai už takelyje esantį taikinį.
6.     Stovint su ginklu negalima šautuvo vamzdžio įstatyti į batą.
7.     Čempionato įskaitai imami 3 geriausi šaulio rezultatai iš 5

Navigacija

[0] Pranešimų sąrašas

Eiti į pilną versiją